Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Title: Методичні вказівки до практичних занять "Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі"
Other Titles: Case studies in business
Authors: Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; типи мовленнєвої діяльності; вивчення англійської мови; мотивація
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять "Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі" [Електронний ресурс] : для студентів економ. спец. 3-го курсу з англ. мови / уклад.: Т. М. Нетецька, Г. О. Неустроєва, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 76 с. – Англ. та укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470.
Abstract: Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів 3 курсу всіх економічних спеціальностей БЕМ. Вони мають за мету розвиток навичок та умінь різних типів мовленнєвої діяльності (читання текстів ситуацій за фахом, обговорення проблемних ситуацій, усна комунікація). Під час розробки методичних вказівок з англійської мови для самостійної та аудиторної роботи студентів, окрім відповідності положенням навчальної програми, було враховано такі принципи як актуальність, пізнавальність, доцільність, інформативність, новизна навчального забезпечення, а також узгодженість із програмною тематикою (при підборі текстів проблемних ситуацій для опрацювання), систематичність та частотність вживання (при підборі проблемних ситуацій для аналізу). До того ж, необхідно зважати на сучасну, цікаву, динамічну форму викладання матеріалу, що також сприяє підвищенню мотивації та підтримує бажання вивчати англійську мову саме за даними, відповідним чином розробленими методичними вказівками. Матеріал вказівок містить 12 проблемних ситуацій, присвячених різним темам, що пов’язані з діяльністю фахівця за економічними спеціальностями. Кожна ситуація допомагає студентам засвоїти професійну тематику. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичних курсів, розроблених Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-9183-7225
orcid.org/ 0000-0001-9005-9273
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Appears in Collections:Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyrishennia.pdf675,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.