Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54472
Title: Українсько-туркменський словник
Authors: Нагайцева, Ніна Іванівна
Северин, Надія Василівна
Keywords: словник; навчальний процес; граматика; український алфавіт; акустико-вимовлювальні навички; словосполучення
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Цифра Принт"
Citation: Нагайцева Н. І. Українсько-туркменський словник / Н. І. Нагайцева, Н. В. Северин ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Цифра Принт, 2021. – 44 с.
Abstract: У даному навчальному українсько-туркменському словнику, розрахованому на увідний період навчання української мови, подані в алфавітному порядку понад 900 найбільш частотних слів та словосполучень з наголосами. Наголос, по-перше, запобігає неправильній вимові українських слів, по-друге, сприяє якнайшвидшому формуванню у студентів акустико-вимовлювальних навичок та вмінь. У словнику є також незначна кількість слів, необхідних для початкового вивчення наукового стилю мовлення (дієслова на кшталт вимірювати – виміряти, кількісні та порядкові числівники, окремі граматичні терміни). У словнику є позначки, які стосуються граматичних форм українських слів, що традиційно використовуються і в інших словниках даного типу. Так, регулярні помітки по формі родового відмінка іменників, називного відмінка прикметників однини і множини, виду дієслів сприяють ранньому формуванню автоматизму при використанні цих форм у мові, а помітки по роду окремих іменників та відмінюванню дієслів є необхідною підказкою для іноземного студента, який тільки починає вивчати українську мову. Словник містить понад 900 лексичних одиниць. Призначений для іноземців початкового рівня володіння українською мовою як іноземною.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-4802-1738
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54472
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Nahaitseva_Slovnyk.pdf822,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.