Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54488
Title: Установка для виробництва азотної кислоти
Authors: Савенков, Анатолій Сергійович
Туголуков, Олександр Володимирович
Степанов, Валерій Андрійович
Кулацкий, Микола Степанович
Близнюк, Ольга Миколаївна
Спотар, Володимир Петрович
Keywords: деклараційний патент; винахід; хімічна промисловість; десорбер; змішувач; насос; нітрозний газ; продувальна колона
Issue Date: 2001
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Деклараційний пат. на винахід 42973 Україна, МПК C01B21/40. Установка для виробництва азотної кислоти / Савенков А. С., Туголуков О. В., Степанов В. А., Кулацкий М. С., Близнюк О. М., Спотар В. П. ; власники: Горлівське ВАТ "Концерн Стирол" (Україна) ; НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2000095542 ; заявл. 27.09.2000 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Установка для виробництва азотної кислоти, що містить зв'язані по ходу технологічного процесу трубопроводами холодильник-конденсатор, абсорбційну і продувальні колони, яка відрізняється тим, що вона додатково містить послідовно розташовані десорбер, змішувач і насос, встановлені після абсорбційної колони, причому газовий трубопровід десорбера підключений до лінії подачі нітрозного газу з продувальної колони в абсорбційну колону, а повітряний трубопровід – до лінії подачі повітря в продувальну колону, змішувач додатково обладнаний лінією подачі конденсату водяної пари, а вхід насоса підключений до верху абсорбційної колони двома трубопроводами подачі розбавленої азотної кислоти.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54488
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2001_Savenkov_Patent_42973.pdf193,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.