Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54492
Title: Збірник задач з електротехніки
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Коритченко, Костянтин Володимирович
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Гончаров, Євген Вікторович
Крюкова, Наталія Валеріївна
Мусихіна, Наталія Павлівна
Keywords: збірник задач; постійний струм; трифазні асинхронні двигуни; трансформатори; електричні кола; напруга; закон Ома; закон Кірхгофа
Issue Date: 2021
Publisher: ООО "Планета-Принт"
Citation: Збірник задач з електротехніки / В. Ф. Болюх [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Принт, 2021. – 196 с.
Abstract: У збірнику подані задачі з основних розділів курсу електротехніки для студентів неелектричних спеціальностей вищих навчальних закладів. Збірник складається із задач з розв’язаннями, а також із задач, які пропонуються для самостійного розв’язання. Використаний ряд задач всеукраїнських олімпіад з електротехніки, які проводилися у НТУ "ХПІ" (м. Харків) в 2005 –2019 р.р. Призначено для студентів і викладачів електротехніки під час підготовки до олімпіад з електротехніки, а також при викладанні відповідних дисциплін та самостійної роботи студентів у процесі навчання.
ORCID: orcid.org/ 0000-0002-1005-7778
orcid.org/ 0000-0003-1924-8906
orcid.org/ 0000-0002-6829-6333
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54492
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Boliukh_Zbirnyk_zadach.pdf8,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.