Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54504
Title: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Вибір форми організації технологічного процесу і розрахунок її основних параметрів"
Authors: Євтушенко, Наталія Сергіївна
Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Семенов, Євгеній Олександрович
Keywords: методичні вказівки; потокове виробництво; технологічні процеси; машинобудування; методи організації виробництва
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Вибір форми організації технологічного процесу і розрахунок її основних параметрів" з курсу "Основи інженерної підготовки" : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека" / уклад.: Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова, Є. О. Семенов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 19 с.
Abstract: Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є її виробнича діяльність. Важлива роль на сучасному етапі належить організації виробництва, тому що вона є засобом інтеграції і використання всіх чинників економічного розвитку. Головне завдання сучасного машинобудівного виробництва − випуск конкурентоспроможної продукції. Це обумовлює необхідність частого оновлення об’єкта виробництва і швидкого освоєння його випуску, ще й забезпечити його високу якість і мінімальну собівартість. Основними технологічними процесами в машинобудуванні є механічна обробка і складання. На їх частку припадає більше половини загальної трудомісткості виготовлення машини. У ході підготовки виробництва розробляються технологічний процес виготовлення кожної деталі і технологічний процес складання кожної складальної одиниці, а також технологічні процеси виготовлення заготовок, термічної обробки деталей, фарбування виробів і т. п.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-0217-3450
orcid.org/ 0000-0003-3139-4308
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54504
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vybir.pdf540,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.