Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54511
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Безпека праці у професійній діяльності"
Authors: Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Keywords: методичні вказівки; надзвичайні ситуації; навколишнє середовище; хімічні речовини; гідродинамічні аварії; радіаційно небезпечні об’єкти; атомні електростанції
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Безпека праці у професійній діяльності" : для студентів усіх спец. ден. форми навчання / уклад. Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 40 с.
Abstract: Дані методичні вказівки складені для допомоги студентами усіх спеціальностей денної форми навчання при виконанні практичних робіт з навчальної дисципліни "Безпека праці у професійній діяльності" та встановлюють основний зміст виконання програми даної навчальної дисципліни. Мета курсу полягає у формуванні у майбутніх фахівців різних галузей умінь та компетенцій для: - забезпечення ефективного оперативного управління охороною праці та цивільним захистом працівників; - поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду; - запобігання виробничим аваріям; - захисту підлеглих у випадках надзвичайних ситуацій, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог виробничої безпеки. Засвоївши програму навчальної дисципліни "Безпека праці у професійній діяльності", майбутні фахівці мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-3139-4308
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54511
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Bezpeka_pratsi.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.