Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54525
Title: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; наукове пізнання; технологія дослідницької роботи; історичні дослідження
Issue Date: 2021
Citation: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Методологія наукових досліджень" [Електронний ресурс] : для аспірантів спец. 032 "Історія та археологія" / уклад.: Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 47 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54525.
Abstract: Соціально-економічний, політичний, культурний розвиток держав світу вже неможливий без активного впровадження наукомістких технологій, науково обґрунтованих засобів оптимізації використання природних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності виробництва, соціальних стандартів життя, якості управління в державному та приватному секторах тощо. Стрімкий розвиток науки на сучасному етапі багато в чому завдячує модернізації методології наукових досліджень. Дослідники все ширше користуються різноманітними підходами, методами, прийомами, способами, методиками наукових досліджень. Розробляються нові методи пізнання, вдосконалюються відомі. Вочевидь, майбутнє науки буде безпосередньо залежати від розвитку її методології. Розвиток методології наукових досліджень створює передумови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої роботи, конструктивного мислення, прогнозування подальшого розвитку науки. Сьогодні кожен науковець має досконало володіти методологією наукових досліджень і вмінням практично її застосувати. Отже, вивчення навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" має важливе значення у формуванні знань, умінь і навичок науково-дослідної діяльності.
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-8599-5518
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54525
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Naukovi_doslidzhennia.pdf439,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.