Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54539
Title: Тестові завдання з дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Keywords: тестові завдання; навчальний процес; наукове пізнання; історичні дослідження; технологія дослідницької роботи
Issue Date: 2021
Citation: Тестові завдання з дисципліни "Методологія наукових досліджень" [Електронний ресурс] : для аспірантів спец. 032 "Історія та археологія" / уклад.: Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 64 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54539.
Abstract: Навчальна дисципліна "Методологія наукових досліджень" входить до складу освітньо-наукової програми "Історія науки та українознавства" як частина професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 032 "Історія та археологія". Дисципліна є вибірковою. Метою вивчення "Методології наукових досліджень" є формування у аспірантів поглиблених знань з методології, методики, організації наукової діяльності та їх практичного застосування у своїй дослідницькій роботі.
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-8599-5518
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54539
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Testovi_zavdannia.pdf473,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.