Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54541
Title: Методичні вказівки до семінарських занять з історії України
Authors: Дворкін, Ігор Володимирович
Кабачек, Володимир Вікторович
Мотенко, Ярослав Володимирович
Савченко, Леонід Петрович
Скляр, Володимир Миколайович
Телуха, Світлана Степанівна
Харченко, Артем Вікторович
Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Keywords: методичні вказівки; соціально-економічні процеси; навчальний процес; український народ; історичні події
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до семінарських занять з історії України [Електронний ресурс] : для студентів усіх спец. / уклад.: І. В. Дворкін [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54541.
Abstract: Методичні вказівки покликані забезпечити отримання студентами ґрунтовних знань з історії України як основи формування світогляду відповідальних громадян та патріотів своєї держави. Метою методичних вказівок є вивчення основних політичних і соціально-економічних процесів, що відбувалися на різних етапах розвитку українського народу та його державності. Отримані студентом знання мають враховувати сучасний стан та найбільш актуальні досягнення історичної науки в дослідженні українського минулого. На останніх заняттях студенти виконують письмову контрольну роботу з питань модулю "Історія України". Сукупність оцінок, отриманих студентом за виконання різних видів навчальних завдань, формує підсумкову оцінку за модуль.
ORCID: orcid.org/ 0000-0001-9190-8265
orcid.org/ 0000-0002-7345-4340
orcid.org/ 0000-0002-8712-4270
orcid.org/ 0000-0001-8599-5518
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54541
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Istoriia_Ukrainy.pdf705,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.