Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54560
Title: Спосіб одержання азотної кислоти
Authors: Близнюк, Ольга Миколаївна
Савенков, Анатолій Сергійович
Ратушна, Лідія Миколаївна
Федорова, Антоніна Валентинівна
Keywords: деклараційний патент; винахід; нітрозні гази; чистий кисень; кислотоутворення; розкиснення
Issue Date: 2002
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Деклараційний пат. на винахід 5206 Україна, МПК С01В21/38 С01В21/40. Спосіб одержання азотної кислоти / Близнюк О. М., Савенков А. С., Ратушна Л. М., Федорова А. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2002020900 ; заявл. 05.02.2002 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб одержання азотної кислоти каталітичним окисненням аміаку з утворенням нітрозного газу, його окисненням та наступною абсорбцією оксидів азоту в циркуляційному контурі, який відрізняється тим, що зменшення кількості інертних компонентів в системі окиснення аміаку проводять 95-99%-ним киснем, процес кислотоутворення проводять в дві стадії на 70-80% в зрошувальному холодильнику-конденсаторі, решта – в хемосорбері. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що співвідношення кисню до аміаку дорівнює 8-10. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що кількість продувальних газів складає 8-10% об.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54560
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2002_Blyzniuk_Patent_52064.pdf113,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.