Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54562
Title: Каталізатор окиснення молекулярного азоту парами азотної кислоти
Authors: Близнюк, Ольга Миколаївна
Савенков, Анатолій Сергійович
Ратушна, Лідія Миколаївна
Keywords: патент; винахід; мінеральні добрива; оксиди азоту; оксиди цирконію; кобальт; каталізаторна шихта; селективність
Issue Date: 2007
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 78417 Україна, МПК (2006) C01B 21/30 (2007.01) B01J 21/06 (2007.01) B01J 23/84 (2007.01) B01J 23/76 B01J 23/75. Каталізатор окиснення молекулярного азоту парами азотної кислоти / Близнюк О. М., Савенков А. С., Ратушна Л. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a200506810 ; заявл. 11.07.2005 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
Abstract: Каталізатор окиснення молекулярного азоту парами азотної кислоти, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що він додатково містить як основу кислотостійкий і структуроутворюючий оксид цирконію, а також оксиди марганцю, кальцію і кремнію при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: оксид цирконію ZrO₂ 50-60; оксид кобальту Со₃O₄ 4-6; оксид кальцію СаО 8-12; оксид марганцю Мn₂О₃ 8-12; оксид кремнію SiO₂ 16-24. Каталізатор за п. 1, який відрізняється тим, що для поліпшення процесу формування каталізатора в суміш компонентів додають зв'язувальну добавку – оксинітрат алюмінію, в кількості 1,5 мас.%, конденсат сокової пари, при необхідності азотну кислоту концентрацією 5-8 мас.% у кількості 1,0 мас.% або графіт у кількості 0,5 мас.%.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54562
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007_Blyzniuk_Patent_78417.pdf103,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.