Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54563
Title: Регулятор потоку рідини
Authors: Хованський, Сергій Олександрович
Андренко, Павло Миколайович
Гречка, Ірина Павлівна
Лебедєв, Антон Юрійович
Клітной, Віктор Володимирович
Keywords: патент; корисна модель; машинобудування; гідравлічні апарати; клапани тиску
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 133802 Україна, МПК (2019.01) F15B 13/00 F16H 61/00 F16H 1/46 (2006.01). Регулятор потоку рідини / Хованський С. О., Андренко П. М., Гречка І. П., Лебедєв А. Ю., Клітной В. В. ; власник Сум. держ. ун-т (Україна). – № u 2018 10887 ; заявл. 05.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
Abstract: Регулятор потоку рідини, що містить канали підводу та відводу робочої рідини, послідовно розташовані клапан тиску та регульований дросель, при цьому клапан тиску складається з циліндричного золотника з гострою дроселюючою кромкою, який утворює проточну камеру клапана тиску, а торці золотника клапана тиску утворюють у ньому дві нижні глухі торцеві камери, які з'єднані каналами, виконаними у регуляторі з виходом клапана тиску, який одночасно є входом регульованого дроселя, верхню торцеву глуху камеру, з'єднану каналом, виконаним у регуляторі, з виходом регульованого дроселя, і який є одночасно виходом регулятора потоку рідини, та у якій встановлена пружина з постійною жорсткістю, згідно з корисною моделлю у нижній частині регулятора потоку рідини, перед нижньою глухою торцевою камерою клапана тиску, паралельно до неї, виконана додаткова проточна циліндрична камера, вхід якої є входом регулятора потоку рідини, а вихід з'єднаний каналом, виконаним у регуляторі потоку, з входом клапана тиску, при цьому у цій проточній камері клапана тиску, на його циліндричному золотнику, перпендикулярно до нього, встановлено реактивну турбіну типа "сегнерівське колесо", та у проточній камері клапана тиску, з боку гострої дроселюючої кромки золотника, виконано розточку, наприклад, еліпсоподібної форми, вісь якої утворює з віссю золотника гострий кут α.
ORCID: orcid.org/ 0000-0003-2435-7787
orcid.org/ 0000-0003-4907-9170
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54563
Appears in Collections:Кафедра "Деталі машин та гідропневмосистеми"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Khovanskyi_Patent_133802.pdf231,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.