Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54567
Название: Удосконалення рецептури кондитерського виробу на основі борошна з бобів нуту та ягід журавлини
Другие названия: Improving the recipe of a confectionery product based on chickpea flour and cranberries
Авторы: Калина, Вікторія Сергіївна
Гезь, Яна Василівна
Кузьо, Оксана Сергіївна
Ключевые слова: безглютенові продукти; здоров’я; gluten-free products; health
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Калина В. С. Удосконалення рецептури кондитерського виробу на основі борошна з бобів нуту та ягід журавлини / В. С. Калина, Я. В. Гезь, О. С. Кузьо // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3 (9). – С. 33-39.
Краткий осмотр (реферат): Представлено результати досліджень впливу безглютенового нутового борошна на якість кондитерських виробів. Проведено системний аналіз науково-технічної інформації українських та закордонних науковців і сформульовано робочу гіпотезу щодо можливості застосування альтернативних інгредієнтів при виробництві кондитерських виробів. В якості об’єкту та предмету досліджень обрано: технологія виробництва кексів; нутове борошно, ягоди журавлини. Охарактеризовано хімічний склад нутового та пшеничного борошна на кількісний вміст білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів. Виявлено, що нутове борошно може бути альтернативним джерелом білку, у ньому містяться у переважній кількості необхідні для повноцінного розвитку організму людини кальцій, фосфор, магній. На основі виконаних експериментальних досліджень розроблено рецептуру кексів з використанням промислових зразків: нутове борошно ТМ «Органік-Еко-Продукт», журавлина сушена ТМ «Bakalland», яйця курячі категорії С1, цукор-пісок ТМ «Своя Лінія», масло солодковершкове 72,6% ТМ «Білоцерківське» і розпушувач ТМ «Dr.Oetker». Встановлено ефективні технологічні параметри та раціональні співвідношення рецептурних інгредієнтів для створення кексу. Представлено та охарактеризовано рисунки експериментальних зразків кексів. Методом балового оцінювання встановлено, що використання борошна з бобів нуту в технології виробництва кондитерських виробів впливає на органолептичні показники якості готових виробів і структурно-механічні властивості м’якушу. Проведено соцопитування та анкетування споживачів у місті Дніпро в супермаркетах «АТБ» та «Варус» для визначення загальної думки про харчування. Здійснено інтерв’ювання українців: «Звертаєте Ви увагу на нові продукти, які з’являються на ринку?», «Як часто Ви купуєте випічку в магазині?». Виявлено, що 50% споживачів звертають увагу на нові продукти та 47% купують випічку кожного дня. Обгрунтовано, що використання запропонованої рецептури дозволить одержати новий продукт на основі нутового борошна, який забезпечить людей хворих на целіакію якісною лікувально-профілактичною продукцією.
The results of researches of influence of gluten-free chickpea flour on quality of confectionery are presented. A systematic analysis of scientific and technical information of Ukrainian and foreign scientists and formulated a working hypothesis on the possibility of using alternative ingredients in the production of confectionery. The object and subject of research are selected: technology for the production of cupcakes; chickpeas flour, strawberries cranberries. The chemical composition of chickpea and wheat flour is characterized by the quantitative content of proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins. It was found that chickpea flour can be an alternative source of protein, it contains in the vast majority necessary for the full development of the human body calcium, phosphorus, magnesium. On the basis of the performed experimental researches the recipe of cakes with use of industrial samplesis developed: chickpea flour of TM "Organic-Eco-Product", cranberries dried of TM "Bakalland", chicken eggs of category C1, granulated sugar of TM "Svoi Liniya", sweet butter 72,6 % TM "Belotserkivske" and baking powder TM "Dr.Oetker". Effective technological parameters and rational ratios of prescription ingredients for creating a cake have been established. Drawings of experimental samples of cupcakes are presented and characterized. The method of scoring has shown that the use of chickpea flour in the technology of confectionery production affects the organoleptic characteristics of the quality of finished products and structural and mechanical properties of the crumb. Consumer surveys and questionnaires were conducted in the city of Dnipro in ATB and Varus supermarkets to determine the general opinion about food. Ukrainians were interviewed: "Do you pay attention to new products that appear on the market?", "How often do you buy pastries in the store?". It was found that 50% of consumers pay attention to new products and 47% buy pastries every day. It is substantiated that the use of the proposed formulation will allow to obtain a new product based on chickpea flour, which will provide people with celiac disease with quality treatment and prevention products.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3061-3313
orcid.org/0000-0003-2173-7338
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.03.05
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54567
Располагается в коллекциях:Вісник № 03. Нові рішення в сучасних технологіях

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2021_3_NRST_Kalyna_Udoskonalennia_retseptury.pdf1,3 MBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.