Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54601
Title: Каталізатор для другого ступеня окиснення аміаку
Authors: Близнюк, Ольга Миколаївна
Савенков, Анатолій Сергійович
Ратушна, Лідія Миколаївна
Скляров, Віталій Леонідович
Антонов, Олег Михайлович
Keywords: патент; винахід; хімічна промисловість; азотна кислота; оксиди кобальту; термічне розкладання
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 87611 Україна, МПК (2009) B01J 23/84 (2008.01) B01J 23/46 C01B 21/26 (2009.01). Каталізатор для другого ступеня окиснення аміаку / Близнюк О. М., Савенков А. С., Ратушна Л. М., Скляров В. Л., Антонов О. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 200800210 ; заявл. 04.01.2008 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. – 3 с.
Abstract: Каталізатор для другого ступеня окиснення аміаку, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що він містить додатково оксиди цирконію та хрому при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксид кобальту Со₃O₄ 70,0-75,0; оксид цирконію ZrO₃ 20,0-25,0; оксид хрому Сr₂О₃ 3,0-5,0.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54601
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Blyzniuk_Patent_87611.pdf80,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.