Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54602
Title: Спосіб одержання каталізатора для другого ступеня окиснення аміаку
Authors: Близнюк, Ольга Миколаївна
Савенков, Анатолій Сергійович
Семченко, Галина Дмитрівна
Ратушна, Лідія Миколаївна
Keywords: патент; винахід; оксидні каталізатори; азотна кислота; залізо-алюмінієвая композиція; оксид азоту
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 87626 Україна, МПК (2009) B01J 37/04 (2009.01) B01J 37/08 (2009.01) B01J 23/745 B01J 21/06 (2009.01) B01J 21/10 (2009.01) C01B 21/26 (2009.01). Спосіб одержання каталізатора для другого ступеня окиснення аміаку / Близнюк О. М., Савенков А. С., Семченко Г. Д., Ратушна Л. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 200805682 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. – 3 с.
Abstract: 1. Спосіб одержання каталізатора для другого ступеня окиснення аміаку, що включає змішування оксиду заліза з добавками, формування та термообробку, який відрізняється тим, що змішування оксиду заліза з добавками оксиду цирконію та оксиду магнію проводять в присутні триетаноламіну 0,05-0,15 мас. % з введенням розчину оксинітрату алюмінію 10,0-15,0 мас. %, а термообробку проводять шляхом сушіння при температурі 150-170 °С протягом 6-8 годин, прожарюванням при температурі 300-350 °С протягом 5-6 годин, та випалом при температурі 900-950 °С протягом 3-4 години зі швидкістю зростання температури 6-10 °С/хв. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що співвідношення компонентів в каталізаторі наступне, мас. %: оксид цирконію ZrO₂ 15,0-25,0; оксид магнію MgO 0,5-1,0; оксид алюмінію Аl₂О₃ 0,1-0,3; оксид заліза Fе₂О₃ – основа решта.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54602
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Blyzniuk_Patent_87626.pdf85,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.