Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54640
Title: Спосіб двоступінчастого окиснення аміаку
Authors: Близнюк, Ольга Миколаївна
Савенков, Анатолій Сергійович
Ратушна, Лідія Миколаївна
Keywords: патент; винахід; хімічна промисловість; азотна кислота; аміачно-повітряна суміш; платіноїдний каталізатор
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 88037 Україна, МПК C01B 21/26 (2006.01) C01B 21/00 B01J 21/00 B01J 23/00. Спосіб двоступінчастого окиснення аміаку / Близнюк О. М., Савенков А. С., Ратушна Л. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a200707831 ; заявл. 11.07.2007 ; опубл. 10.09.2009, Бюл. № 17. – 3 с.
Abstract: Спосіб двоступінчастого окиснення аміаку, що включає контактування аміачно-повітряної суміші на першому ступені з сітками платиноїдного каталізатора, а на другому ступені з шаром оксидного каталізатора, який відрізняється тим, що на другому ступені використовують гранульований каталізатор на основі оксидів цирконію і кобальту в співвідношенні 1:3 : 1:5, висоті каталізаторного шару 60-140мм, при цьому процес здійснюють під тиском 0,1-0,7МПа, температурі 1123-1223К, кількості платиноїдних сіток 1-7.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54640
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Blyzniuk_Patent_88037.pdf89,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.