Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54658
Title: Практичні роботи з курсу "Управління охороною праці"
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Макаренко, Вікторія Василівна
Keywords: навчально-методичний посібник; аналіз виробничого травматизму; коефіцієнти безпеки; аудит; управлінські рішення; основні види контролю; моральне стимулювання; матеріальне стимулювання
Issue Date: 2017
Citation: Практичні роботи з курсу "Управління охороною праці" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / уклад.: В. В. Березуцький, В. В. Макаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 46 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54658.
Abstract: Дисципліна "Управління охороною праці" вивчає існуючої структури управління охороною праці як на державному, регіональному та галузевому рівнях, так і на рівні підприємства, установи чи організації; існуючі нормативно-правові бази у цій сфері. Вивчає рекомендації МОП та державних органів нагляду і контролю в Україні стосовно побудови і впровадження сучасних ефективних систем управління охороною праці. Розглядає перспективи подальшого розвитку та удосконалення систем управління охороною праці. Вивчає вплив економічних аспектів на цю проблему, а саме: оцінку затрат на охорону праці: визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; залежність структури річної економії підприємства від поліпшення умов та безпеки праці. Практичні роботи з курсу "Управління охороною праці" дозволять набути студентами умінь і навичок щодо вирішування задач, які виникають у виробничому чи соціальному середовищі з управління охороною праці, щодо забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці на підприємстві.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7318-1039
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54658
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2017_Berezutskyi_Upravlinnia_okhoronoiu_pratsi.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.