Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54705
Title: Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики
Authors: Краснокутська, Наталія Станіславівна
Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; фінансові підрозділи підприємств; оподаткування юридичних осіб; податковий контроль; комерційні банки
Issue Date: 2018
Citation: Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр ден. форми навчання / уклад.: Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 34 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54705.
Abstract: В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, має пряме відношення до навчального процесу у вузах, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів. Згідно з Державним стандартом освіти в Україні обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка. Вона повинна відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця, затвердженій для нього у Варіативному компоненті освітньо-кваліфікаційної характеристики, враховувати специфіку галузей економіки, в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики. Невід'ємною і провідною частиною практичної підготовки студентів вищого навчального закладу є комплексна виробнича практика магістрів з фаху та переддипломна практика. Проходження комплексної виробничої практики в магістратурі за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" дає можливість слухачам ознайомитись із стилем та методами роботи працівників фіскальної служби, фінансових органів, органів Державного казначейства, Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів, фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій приватного сектору економіки, бюджетних установ, що сприятиме адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи. Під час переддипломної практики слухачі магістратури виконують дипломну магістерську роботу. Тому цей етап навчального процесу є важливим заключним видом науково-дослідної роботи в межах навчання в магістратурі.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8184-3816
orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54705
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Vyrobnycha_praktyka.pdf386,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.