Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54706
Title: Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Податкова система"
Authors: Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; етапи виконання курсової роботи; структура; зміст; вимоги до оформлення; навчальний процес
Issue Date: 2018
Citation: Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Податкова система" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" усіх форм навчання / уклад. Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54706.
Abstract: Виконання курсової роботи є важливою та обов’язковою складовою частиною навчального плану з дисципліни "Податкова система". Курсова робота є самостійною роботою, видом науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, розвитку навичок самостійної роботи з обраної теми, опануванні умінням аргументувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати й аналізувати статистичні, фінансові та економічні показники і проводити розрахунки.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3082-2094
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54706
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Podatkova_systema.pdf306,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.