Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54735
Title: Демпфувальний пристрій
Authors: Степанов, Михайло Сергійович
Котляр, Олексій Віталійович
Панамарьова, Ольга Борисівна
Басова, Євгенія Володимирівна
Іванова, Марина Сергіївна
Keywords: патент; корисна модель; машинобудування; гідравлічні удари; плунжери; коливання; робочий тиск; демпфування; гідросистеми
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 132536 Україна, МПК F16L 55/02 (2006.01). Демпфувальний пристрій / Степанов М. С., Котляр О. В., Панамарьова О. Б., Басова Є. В., Іванова М. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 10620 ; заявл. 29.10.2018 ; 25.02.2019, Бюл. № 4. – 3 с. : іл.
Abstract: Демпфувальний пристрій, що складається з корпуса і демпфера крім того демпфер розташовано на пружних елементах у вигляді розміщених у пазах корпусу пружин, що поєднані з плунжерами, які переміщуються відповідно коливань робочого тиску у магістралі.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8549-4788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54735
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Stepanov_Patent_132536.pdf236,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.