Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54736
Title: Пристрій подачі мастильно-охолоджувальної рідини
Authors: Степанов, Михайло Сергійович
Літовченко, Петро Іванович
Котляр, Олексій Віталійович
Іванова, Марина Сергіївна
Іванова, Лариса Петрівна
Басова, Євгенія Володимирівна
Keywords: патент; корисна модель; верстатобудування; шліфування; відходи; деформації
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 136095, МПК (2019.01) B24B 55/00. Пристрій подачі мастильно-охолоджувальної рідини / Степанов М. С., Літовченко П. І., Котляр О. В., Іванова М. С., Іванова Л. П., Басова Є. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 11969 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) при обробці круглим зовнішнім шліфуванням містить патрубок для відходів обробки. Пристрій споряджено підвідним соплом, яке охоплює заготовку та приймачем з повітряними каналами і радіальними соплами, виконаними з різними діаметрами, причому вісь сопла з максимальним діаметром співпадає з напрямком дії сили різання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4483-597X
orcid.org/0000-0002-8549-4788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54736
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Stepanov_Patent_136095.pdf358,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.