Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5474
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Контроль якості матеріалів методом оптичної мікроскопії"
Authors: Пупань, Лариса Іванівна
Keywords: контроль якості матеріалів; аналіз структури матеріалів; елементи оптичного мікроскопу; оптичні просвічувальні мікроскопи; характеристики оптичної системи
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Контроль якості матеріалів методом оптичної мікроскопії" : з курсів "Матеріалознавство та обробка матеріалів", "Системи технологій", "Контроль якості, випробування і сертифікація продукції та технологічних процесів" : для студ. усіх спец. денної та заочної форм навч. / уклад. Л. І. Пупань ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 29 с.
Abstract: В даних методичних вказівках розглянуто можливості оптичної відбивальної та просвічувальної мікроскопії при дослідженні якості металевих та неметалевих матеріалів різного призначення. В ході лабораторної роботи передбачається виконання індивідуального практичного завдання з проведення мікроаналізу та визначення розміру елемента структури рекомендованих матеріалів. Текст методичних вказівок надано українською та російською мовами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5474
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2009_Kontrol_yakosti.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.