Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748
Title: Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи
Other Titles: Industrial enterprise compliance-security: theory and methods
Authors: Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Keywords: монографія; економічна безпека; корупція; шахрайство; антимонопольний комплаєнс; репутаційний комплаєнс
Issue Date: 2020
Publisher: ООО "Планета-Принт"
Citation: Кобєлєва Т. О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи : монографія / Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Принт, 2020. – 354 с. – Представлено: с. 8-10 ; 11-19 ; 311-315 ; 316-345.
Abstract: У монографії досліджено і узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід використання комплаєнс в практиці роботи підприємств та організацій. Введено в науковий обіг термін "комплаєнс-безпека" та проведено її детальний розгляд як економічної категорії. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного механізму комплаєнс-безпеки промислових підприємств, визначення в організаційній схемі управління підприємством спеціальних комплаєнс-підрозділів щодо забезпечення необхідного рівня комплаєнс-безпеки як складової загальної економічної безпеки промислового підприємства. Особливу увагу приділено питанням оцінки рівня комплаєнс-безпеки промислового підприємства, сформовано науково-методичні засади механізму комплаєнс-моніторингу з використанням тригонометричних функцій. Розглянуто сутність комплаєнс-ризиків та запропоновано модель їх оцінювання з використанням методу попарних порівнянь. Книга призначена для науковців, менеджерів промислових підприємств, фахівців економічних та юридичних служб, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6618-0380
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2020_Kobielieva_Komplaiens_bezpeka.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.