Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54773
Title: Спосіб максимального струмового захисту з вибірковою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань та пускових струмів асинхронних електродвигунів
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Агабабов, Артур Юрійович
Юхно, Олександр Дмитрович
Keywords: патент; винахід; трифазні електричні кола; короткі замикання; віддалене резервування
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 114380 Україна, МПК (2017.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/02 (2006.01). Спосіб максимального струмового захисту з вибірковою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань та пускових струмів асинхронних електродвигунів / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Агабабов А. Ю., Юхно О. Д. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Агабабов А. Ю., Юхно О. Д. (Україна). – № a 2016 05401 ; заявл. 18.05.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. – 11 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до способів максимального струмового захисту (МСЗ) трифазних електричних кіл від струмів короткого замикання (КЗ), зокрема до способів захисту від струмів віддалених КЗ, значення яких можуть бути сумірними й навіть меншими за пускові струми підключених до цієї електричної мережі асинхронних електродвигунів (ЕД), а також віддаленого резервування (ВДР) відмов нижче розташованих апаратів релейного захисту за рахунок вибіркової чутливості до струмів віддалених КЗ й пускових струмів асинхронних ЕД. Спосіб струмового захисту полягає в тому, що за дискретними значеннями струму в період передісторії визначають середньоквадратичні значення струмів передісторії в кожній фазі, в перший період після виникнення збурення в кожній фазі визначають середньоквадратичні значення фазних струмів й середньоквадратичні значення струмів збурення), в другий період після виникнення збурення в кожній фазі визначають середньоквадратичні значення фазних струмів й середньоквадратичні значення струмів збурення, їх значення порівнюють з величиною уставки струму короткого замикання. Технічним результатом що досягається даним винаходом, є оптимізація алгоритму роботи електронного розчіплювача апарата захисту, підвищення чутливості захисту.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54773
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Koboziev_Patent_114380.pdf592,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.