Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54777
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації"
Authors: Подустов, Михайло Олексійович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Mourad, Aouati
Ворожбіян, Роман Михайлович
Кравченко, Яна Олегівна
Keywords: методичні вказівки; технологічні процеси; трубні проводки; електричні проводки; пульт керування; вимірювальні перетворювачі тиску
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. і заоч. форм навчання / уклад.: М. О. Подустов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 44 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54777.
Abstract: В умовах науково-технічного прогресу ставляться високі вимоги до освітньої та професійної підготовки студентів. Курсовий проект з дисципліни "Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації", що викладається студентам, які навчаються за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", сприяє прояву творчих здібностей, розвиненню самостійного прийняття рішень у вирішенні та впровадженні технічних задач галузі. Подані методичні вказівки можуть бути використані студентами та викладачами під час виконання дипломних робіт магістрів, викладачами під час навчального процесу на практичних заняттях, а також консультантами та рецензентами. Методичні вказівки укладені на підставі діючих ДСТУ, ГОСТів та СТВУЗ-ХПІ і керівних матеріалів з урахуванням досвіду курсового проектування на кафедрі "Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу" допоможуть студентам технічно грамотно виконати даний курсовий проект, що складається із звіту та графічного матеріалу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2119-1961
orcid.org/0000-0002-1297-1045
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54777
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Proektuvannia.pdf5,75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.