Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54781
Title: Спосіб захисту від обриву нейтрального провідника в будь-якому місці електричної мережі з розподіленим вздовж лінії навантаженням
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Моргун, Вадим Віталійович
Keywords: патент; винахід; електричні кола; гармоніки; струм; електропостачання; математичні операції інтегрування
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 105560 Україна, МПК (2014.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00. Спосіб захисту від обриву нейтрального провідника в будь-якому місці електричної мережі з розподіленим вздовж лінії навантаженням / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Моргун В. В. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Моргун В. В. (Україна). – № a 2012 10691 ; заявл. 12.09.2012 ; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. – 12 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до способів релейного захисту електричних мереж, зокрема мереж електропостачання з нелінійними видами навантажень, від обриву нейтрального провідника на будь-якій ділянці довгої лінії. Спосіб захисту від обриву нейтрального провідника в будь-якому місці електричної мережі з розподіленим вздовж лінії навантаженням полягає в тому, що визначають очікуваний струм в нейтральному провіднику враховують гармонійний склад фазних струмів, для чого за допомогою фільтра вилучають 7-му гармоніку струму, при цьому, в ковзному режимі з часовим інтервалом ковзання на порядок або більше меншим за період зміни струму 5-ої гармоніки, визначають залежність в часі діючих значень струмів у всіх трьох фазах за дискретними значеннями струму, що відповідають частоті дискретизації, що дорівнює подвійній частоті струму 5-ої гармоніки, потім визначають мінімальне значення струму, визначають діючі значення струмів 5-ої гармоніки в кожній фазі, в ковзному режимі з тим же інтервалом ковзання визначають залежність в часі діючих значень струмів у всіх трьох фазах за дискретними значеннями струму, що відповідають частоті дискретизації, що дорівнює подвійній частоті струму 3-ої гармоніки, потім визначають мінімальне значення функції, після чого визначають діючі значення струмів 1-ої гармоніки в кожній фазі, визначають діюче значення струму 3-ої гармоніки з виразу, після чого визначають геометричні суми зрушених між собою на кут 120° векторів струмів 1-ої та 5-ої гармонік від усіх трьох фаз, знаходять арифметичну суму струмів 3-ої гармоніки, після чого визначають величину очікуваного струму в нейтральному провіднику й порівнюють з фактичним значенням струму в нейтральному провіднику і, якщо різниця між величинами очікуваного й фактичного струму в нейтральному провіднику більша за задане значення, виробляється сигнал на спрацьовування захисту. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення швидкодії захисту електричної мережі з нелінійними навантаженнями за рахунок спрощеного спектрального аналізу гармонійного складу фазних струмів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54781
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Koboziev_Patent_105560.pdf651,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.