Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54787
Title: Спосіб захисту електродвигунів від струмів перевантаження
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Заратуйко, Анатолій Вікторович
Keywords: патент; винахід; електричні апарати; тепловий захист; гармоніки; інтегрування
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 106030 Україна, МПК (2014.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/085 (2006.01) H01H 73/00. Спосіб захисту електродвигунів від струмів перевантаження / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Заратуйко А. В. (Україна). – № a 2013 12986 ; заявл. 08.11.2013 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 10 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до електричних апаратів і може бути використаний в пристроях (як спосіб) теплового захисту трифазних електричних двигунів (ЕД) від теплових впливів надструмів, зокрема асинхронних електродвигунів, що працюють в шахтних електричних мережах з ізольованою нейтраллю, з нелінійними видами навантажень, і як наслідок, зі спотворенням синусоїдальної форми зміни фазних струмів. Розроблено такий спосіб струмового захисту електричних двигунів, який враховує додаткове нагрівання обмоток внаслідок наявності вищих гармонійних складових у фазних струмах і, тим самим, підвищена надійність теплового захисту.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54787
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Koboziev_Patent_106030.pdf642,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.