Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54788
Title: Спосіб захисту нейтрального провідника від струмів перевантаження та струмів однофазних коротких замикань в електричних мережах з нелінійними видами навантажень
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Агабабов, Артур Юрійович
Юхно, Олександр Дмитрович
Keywords: патент; винахід; гармоніки; дискретизація; електропостачання; напруга
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 113596 Україна, МПК (2016.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00 H02H 7/10 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) H02M 1/32 (2007.01) G01R 31/02 (2006.01). Спосіб захисту нейтрального провідника від струмів перевантаження та струмів однофазних коротких замикань в електричних мережах з нелінійними видами навантажень / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Агабабов А. Ю., Юхно О. Д. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Агабабов А. Ю., Юхно О. Д. (Україна). – № a 2016 00564 ; заявл. 25.01.2016 ; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. – 12 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до способів релейного захисту електричних мереж, зокрема захисту нейтрального провідника 4-х провідних мереж електропостачання напругою 0,4 кВ з нелінійними видами навантажень, від струмів перевантаження та струмів однофазних коротких замикань. Спосіб захисту N-провідника від струмів перевантаження та струмів однофазних коротких замикань, полягає в тому, що за рахунок вибору відповідної частоти дискретизації, цілеспрямовано створюються спотворення в розрахунку середньоквадратичного значення струму, при яких величина струму третьої гармоніки вибірково враховується при побудові захисту від струмів перевантаження і не враховується при побудові захисту від струмів однофазних коротких замикань. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення надійності захисту провідника для мереж з лінійними та нелінійними навантаженнями.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54788
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Koboziev_Patent_113596.pdf549,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.