Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54789
Title: Формування основних компонентів бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів
Other Titles: Forming the main components of the base for providing the development of the domestic market of goods
Authors: Мардус, Наталія Юріївна
Keywords: нормативно-правова база; законодавство; регулювання; планування; програмування; економічне стимулювання
Issue Date: 2018
Publisher: ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва"
Citation: Мардус Н. Ю. Формування основних компонентів бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів / Н. Ю. Мардус // Інноваційна економіка. – 2018. – № 1-2 (73). – С. 36-40.
Abstract: Метою дослідження є компоненти методологічного базису забезпечення розвитку внутрішнього ринку, які полягають у формуванні методичної, нормативно-правової, інформаційної та оціночної бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи діалектичної логіки та системного підходу до вирішення проблемних завдань з напряму забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Дослідження ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, теорії стратегічного управління, теорії економічного аналізу, а також на використанні спеціальних методів. Для досягнення мети використовувались: наукові методи дослідження і емпіричні дослідження. Результати дослідження. Обґрунтовано методичну базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, що включає сукупність принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, методичних підходів і методів, без яких сам процес забезпечення є неможливим. Визначено систему нормативно-правових, організаційно-технічних та економічних методів забезпечення внутрішнього ринку товарів. У своїй сукупності методична база, нормативно-правова, інформаційна та оціночна база формують загальну базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано поняття забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, що базується на певній методичній основі та передбачає формування бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть розвитку внутрішнього ринку товарів за рахунок певної методичної, інформаційної та оціночної бази та здійсненню процесу удосконалення товарно-грошового обігу і захисту внутрішнього ринку від зовнішніх загроз.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54789
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IE_2018_1-2_Mardus_Formuvannia_osnovnykh.pdf572,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.