Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54800
Title: Спосіб захисту однофазних споживачів електроенергії від перенапруг, що викликані обривом нейтрального провідника
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Прохоренко, Андрій Олексійович
Юхно, Олександр Дмитрович
Keywords: патент; винахід; електропостачання; напруження; гармоніки; струм
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 122365 Україна, МПК (2020.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00 H02H 7/26 (2006.01). Спосіб захисту однофазних споживачів електроенергії від перенапруг, що викликані обривом нейтрального провідника / Кобозєв О. С., Середа О. Г., Прохоренко А. О., Юхно О. Д. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г., Прохоренко А. О., Юхно О. Д. (Україна). – № a 2018 12180 ; заявл. 10.12.2018 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20. – 13 с. : іл.
Abstract: Спосіб захисту однофазних споживачів електроенергії від перенапруги, що викликані обривом нейтрального провідника, належить до електрики, а саме до способів релейного захисту розподільних мереж електропостачання напругою 0,4 кВ від перенапруг (захист UN), що викликані обривом нейтрального провідника (N-провідника). За наявності несиметрії фазних навантажень та обриву N-провідника можливі небезпечні перенапруги в однофазних споживачів електроенергії внаслідок перекосу фаз. Цим обумовлена необхідність визначення факту й місця обриву N-провідника. Задача винаходу - підвищити надійність захисту UN шляхом спрощення алгоритму функціонування мікропроцесорного пристрою захисту. Для цього несиметричну трифазну систему струмів перетворюють в умовно симетричну. Далі формують залежність в часі функції перетвореної умовно симетричної трифазної системи струмів, яка являє собою суму квадратів миттєвих значень струмів усіх трьох фаз, помножених на вирівнювальні коефіцієнти. За екстремальними значеннями функції визначають коефіцієнт, що характеризує величину перенапруг в однофазних споживачів електроенергії та умовну частку приєднаної потужності ділянки магістральної лінії розподільної мережі електропостачання, коли спрацьовування захисту та відключення всієї мережі відбувається тільки в економічно обґрунтованих випадках. Якщо перевищує задане припустиме значення, виробляють керуючий сигнал на відключення аварійної лінії електропостачання. Таким чином, спосіб, що заявляється, забезпечує надійний захист UN однофазних споживачів електроенергії в розподільних мережах електропостачання напругою 0,4 кВ шляхом аналізу миттєвих значень тільки фазних струмів без залучення миттєвих значень струму в N-провіднику, а швидке відключення всієї мережі електропостачання здійснюється тільки в економічно обґрунтованих випадках.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54800
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Koboziev_Patent_122365.pdf571,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.