Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54801
Title: Швидкодіючий автоматичний вимикач постійного струму високої напруги
Authors: Литвиненко, Вікторія Володимирівна
Середа, Олександр Григорійович
Могилевський, Геннадій Вікторович
Лупіков, Валерій Сергійович
Корольов, Микола Володимирович
Міцкевич, Сергій Геннадійович
Keywords: патент; винахід; індукційно-динамічний приводи; електротехніка; напруження; контактна система
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 88512 Україна, МПК (2009) H01H 71/12. Швидкодіючий автоматичний вимикач постійного струму високої напруги / Литвиненко В. В., Середа О. Г., Могилевський Г. В., Лупіков В. С., Корольов М. В., Міцкевич С. Г. ; власники : Литвиненко В. В., Середа О. Г., Могилевський Г. В., Лупіков В. С., Корольов М. В., Міцкевич С. Г. (Україна). – № a 2007 10518 ; заявл. 24.09.2007 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. – 3 с. : іл.
Abstract: Швидкодіючий автоматичний вимикач постійного струму високої напруги, який включає контактну систему з парами рухомих і нерухомих контактів місткового типу та парою утримувачів рухомих основних контактів, прямоходові електромагнітний та індукційно-динамічний приводи, виконані у вигляді електромагнітів зі штоками, що розміщені на одній осі та поміщені в обойму з пружиною між ними, який відрізняється тим, що введені сталева пластина та ізоляційна колодка з ребрами жорст-кості, причому сталева пластина розташована на продовженні спільної осі утримувачів основних контактів, а їх зустрічні торці жорстко з'єднані та ізольовані між собою колодкою, рухомі основні контакти виконані з можливістю повороту відносно осі, яка віддалена від області контактування, причому осі повороту контактів і колодки співпадають, штоки електромагнітного і індукційно-динамічного приводів розташовані на віддаленні від області контактування на відстань більшу, ніж відстань до осі повороту контактів, а шток індукційно-динамічного приводу упирається в сталеву пластину, утворюючи з нею кут приблизно 90°.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54801
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Lytvynenko_Patent_88512.pdf183,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.