Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54802
Title: Спосіб швидкодіючого максимального струмового захисту з високою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань
Authors: Кобозєв, Олександр Сергійович
Середа, Олександр Григорійович
Keywords: патент; винахід; електричні кола; електродвигуни; коефіцієнти потужності
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 101084 Україна, МПК (2013.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00. Спосіб швидкодіючого максимального струмового захисту з високою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань / Кобозєв О. С., Середа О. Г. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г. (Україна). – № a 2011 09057 ; заявл. 19.07.2011 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. – 14 с. : іл.
Abstract: В способі максимального струмового захисту трифазних електричних кіл від струмів короткого замикання (КЗ), зокрема в способі захисту від струмів віддалених КЗ, значення яких можуть бути сумірні і навіть менші за пускові струми підключених до цього електричного кола електродвигунів або струмів перевантаження за рахунок ідентифікації виду струму збурення електричного кола (струм віддаленого КЗ або пусковий струм) збільшено швидкодію захисту. Критерієм спрацьовування запропонованого струмового захисту вибрана така сукупність параметрів електричного кола (вид струму збурення - дво- або трифазний, величина, яка забезпечує найбільш надійну ідентифікацію виду струму збурення електричного кола (КЗ, пуск електродвигуна і ін.). А надійність ї швидкість ідентифікації параметрів електричного кола забезпечується за рахунок того, що для цього використовується аналіз інтегралів суми квадратів миттєвих значень струмів приросту усіх трьох фаз. Це дозволяє "відстроїтись" від такого випадкового параметра, як фаза виникнення і завдяки цьому швидко і точно визначити значення параметрів електричного кола.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54802
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Koboziev_Patent_101084.pdf703,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.