Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54810
Title: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; філософія освіти; Зязюн І. А.; педагогіка
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 324 с.
Abstract: Містить матеріали науково-практичної конференції, в яких розглянуті напрямки філософії освіти і розвитку педагогічної науки на основі концептуальних положень Івана Андрійовича Зязюна, його соратників та учнів. Збірник буде корисним освітянам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами сучасної освіти.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54810
Appears in Collections:Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Naukova_shkola_Ziaziuna.pdf3,83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.