Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54856
Title: Стабілізатор танкової гармати
Authors: Александрова, Тетяна Євгенівна
Лазаренко, Артем Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; танкобудування; фільтри Баттеруорта; гіроскопічні датчики; вихідні сигнали керування; фільтри Ланцоша
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 107924 Україна, МПК F41G 5/04 (2006.01). Стабілізатор танкової гармати / Александрова Т. Є., Лазаренко А. О. ; власник НТУ "ХПІ (Україна). – № u 2015 12950 ; заявл. 28.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Стабілізатор танкової гармати містить пульт наведення, гіроскопічні датчики осі каналу ствола танкової гармати у вертикальній і горизонтальній площинах відносно лінії прицілювання, причому потенціометри пульта наведення електрично з'єднані з обмотками електромагнітів наведення гіроскопічних датчиків відхилення, гіроскопічні датчики кутової швидкості обертання танкової гармати відносно осі цапф у вертикальній площині і танкової башти з гарматою у горизонтальній площині, датчик лінійних прискорень танкової башти відносно її поперечної осі інерції, датчики тиску робочої рідини в порожнинах виконавчого гідроциліндра канала вертикального наведення, цифровий електронний блок, входи якого електрично з'єднані з виходами перелічених датчиків і який містить випростовувачі вхідних сигналів, перетворювач "аналог-код", входи якого електрично з'єднані з виходами випростовувачів вхідних сигналів електронного блока, а виходи перетворювача електрично з'єднані із входами обчислювального пристрою, що входить до складу цифрового електронного блока, і містить цифрові низькочастотні фільтри Баттеруорта вхідних сигналів обчислювального пристрою і блок суматорів, причому виходи блока суматорів електрично з'єднані із входами перетворювача "код-аналог", а виходи перетворювача "код-аналог" електрично з'єднані з виконавчим органом стабілізатора танкової гармати каналу вертикального наведення і з виконавчим органом стабілізатора танкової башти каналу горизонтального наведення. До складу електронного блока стабілізатора введено два цифрових низькочастотних фільтрів Ланцоша, входи яких з'єднані з виходами фільтрів Баттеруорта, що відповідають вихідним сигналам датчиків кутових швидкостей обертання танкової гармати і танкової башти, а виходи з'єднані із входами блока суматорів.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9596-0669
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54856
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Aleksandrova_Patent_107924.pdf742,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.