Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54863
Title: Методичні рекомендації до практичної роботи "Визначення добової енерговитрати людини"
Authors: Глядя, Сергій Олександрович
Блещунова, Катерина Миколаївна
Борейко, Наталя Юріївна
Юшко, Олексій Володимирович
Keywords: методичні вказівки; фізична культура; харчування; коефіцієнти фізичної активності; електрична енергія
Issue Date: 2021
Citation: Методичні рекомендації до практичної роботи "Визначення добової енерговитрати людини" з дисципліни "Фізичне виховання" [Електронний ресурс] : для студентів НТУ "ХПІ" ден. форми навчання усіх спец. / уклад.: С. О. Глядя [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 19 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54863.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ" (основна медична група, спеціальна медична група). Запропоновано студентам визначити власні добові енерговитрати, встановити потребу у основних харчових речовинах. За матеріалами практичної роботи студенти отримають теоретичні знання з витрат енергії і оволодіють методикою її розрахунку за допомогою хронометражно-табличного методу. Надано зразок структури практичної роботи.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6187-6853
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54863
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyznachennia_dobovoi_enerhovytraty.pdf682,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.