Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54868
Название: Аналіз інформаційних систем управління торговельними підприємствами
Другие названия: Analisys of management information systems for trade enterprises
Авторы: Білоцерківський, Олександр Борисович
Кочіна, Катерина Олександрівна
Ключевые слова: порівняльний аналіз; функціональні можливості; рейтингове оцінювання; експертний метод; comparative analysis; functionality; rating evaluation; expert method
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Білоцерківський О. Б. Аналіз інформаційних систем управління торговельними підприємствами / О. Б. Білоцерківський, К. О. Кочіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 50-54.
Краткий осмотр (реферат): Розглядається аналіз інформаційних систем управління торговельними підприємствами в Україні. Процес управління торговельним підприємством зумовлює необхідність використання інформаційних систем і технологій. Проте рівень інформаційної підтримки українських торговельних підприємств залишається досить низьким: тільки 6 % активно використовували системи для управління взаєминами з клієнтами. Тому аналіз і обґрунтований вибір інформаційних систем для управління торговельними підприємствами є актуальним і має важливе практичне значення. Аналіз стану проблеми показав, що дослідники використовують два підходи: розробляють власні інформаційні системи або використовують існуючі системи. Метою статті є порівняльний аналіз інформаційних систем, що застосовуються в управлінні торговельними підприємствами, та їх вибір на основі рейтингового оцінювання. За методом аналогії була запропонована методика рейтингового оцінювання інформаційних систем. Для перевірки узгодженості думок експертів щодо рейтингу інформаційних систем використовувався експертний метод, розраховувався коефіцієнт конкордації Кендалла. Проведено порівняльний аналіз 4-х інформаційних систем: Bitrix24, Bpm’online, AmoCRM, Мегаплан, обраних на основі опитування за 15-ю ознаками. Визначено, що найвищий рейтинг мають інформаційні системи: bpm online та Bitrix24. Докладно розглянуто їх функціональні можливості. Подібні результати отримано при порівняні 6-ти інформаційних систем: Мегаплан, bpm'online sales, Bitrix24, Amo CRM, 1C, Mango за 12-ю ознаками. Експертним методом визначено ступінь узгодженості думок експертів щодо рейтингу 4 -х інформаційних систем: bpm'online sales, Bitrix24, AmoCRM, Мегаплан. Значення коефіцієнта конкордації Кендалла 0,86 свідчить про сильну узгодженість думок експертів, що підтверджує попередні розрахунки. Отже, за рейтингом інформаційні системи розташовані у такому порядку: bpm online – 1-ше місце, Bitrix24 – 2-ге, AmoCRM – 3-тє, Мегаплан – 4-те. Таким чином, за результатами рейтингового оцінювання найбільш відповідним для задоволення наших потреб є рішення від компанії Terrasoft «Bpm’online».
The analysis of management information systems for trade enterprises in Ukraine is considered. The process of a trade enterprise management determines the need to use information systems and technologies. However, the level of information support for Ukrainian trade enterprises remains very low because only 6 % of them actively used systems for customer relationship management. Therefore, the analysis and reasonable selecting of management information systems for trade enterprises is relevant and has practi cal importance. Analysis of the problem showed that researchers used two ways. The first one is to develop the own information systems. The second one is to use existing systems. The purpose of the article is a comparative analysis of management information systems for trade enterprises and their selection based on rating evaluation. Based on the method of analogy, a methodology for rating evaluation of information systems has been proposed. To check the consistency of expert opinion on the rating of information systems, an expert method was used. Kendall coefficient of concordance has been calculated. A comparative analysis of four information systems such as Bitrix24, Bpm'online, AmoCRM, Megaplan was carried out. Based on the survey, they were selected by fifteen signs. It is determined that the information systems such as bpm online and Bitrix24 have the highest ratings. There have been considered their functionality. Similar results were obtained for six information systems including Megaplan, bpm'online sales, Bitrix24, Amo CRM, 1C and Mango. The consistency degree of expert opinions on the rating of four information systems such as bpm'online sales, Bitrix24, AmoCRM and Megaplan is determined by the expert method. The value of Kendall concordance coefficient of 0.86 indicates a strong consistency of expert opinion, which confirms the preliminary calculations. So, information systems are arranged in the following order: bpm online ranks first, Bitrix24 ranks second, AmoCRM ranks third and Megaplan comes fourth. Thus, according to the results of the rating, the solution of the company Terrasoft «Bpm'online» is the most suitable for satisfying our needs.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.50
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54868
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Bilotserkivskyi_Analiz.pdf695,53 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.