Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54873
Title: Методичні вказівки для виконання реферату
Authors: Балишев, Марат Артурович
Журило, Дмитро Юрійович
Ларін, Андрій Олексійович
Радогуз, Сергій Анатолійович
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; фактори розвитку науки; технічні знання; історіографія; історичні джерела
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки для виконання реферату з навчальної дисципліни "Історія науки і техніки" [Електронний ресурс] : для студентів усіх спец. ден. форми навчання / уклад.: М. А. Балишев [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 20 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54873.
Abstract: Наша країна, на жаль, з тих, де часто готовлять фахівців, які майже не знають історії своєї спеціальності й не володіють науковими методами, що розроблені істориками природознавства й техніки. Не дивно, що за кордоном майже не визнають за Україною якого-небудь внеску в розвиток цивілізації. Таким чином, одним з важливіших завдань історичної науки є дослідити й вписати історію розвитку науки й техніки в Україні в контекст світової історії. Відсутність таких знань у державних діячів і керівників (якими, згодом, стануть сьогоднішні студенти) веде до помилок у політиці держави в галузі науки й виробництва, втраті національних досягнень, відставанні країни у розвитку економіки, втраті ресурсів, насамперед, людських. Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і компетенцій стосовно закономірностей розвитку науки і техніки як унікального історико-культурного феномену.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5211-3208
orcid.org/0000-0002-0015-9412
orcid.org/0000-0003-1274-4333
orcid.org/0000-0001-5412-7398
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54873
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Istoriia.pdf635,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.