Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54899
Title: Розрахунок оболонок обертання на міцність при складному навантаженні
Authors: Погорілов, Сергій Юрійович
Хавін, Валерій Львович
Шергін, Сергій Юрійович
Кравцова, Наталія Вікторівна
Keywords: навчально-методичний посібник; циліндрична оболонка; сферична оболонка; конічна оболонка; октаедричні напруження; інтенсивність напружень; закон Гука; гіпотеза міцності Мора
Issue Date: 2021
Citation: Розрахунок оболонок обертання на міцність при складному навантаженні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / С. Ю. Погорілов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 66 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54899.
Abstract: Посібник містить розрахунки оболонок обертання на міцність по безмоментной теорії при складному навантаженні. Розглянуто аналіз напружено-деформованого стану в точці при складному напруженому стані і проведена оцінка міцності для небезпечної точки циліндричної оболонки, що дозволяє вирішувати різні практичні завдання. Призначено для студентів спеціальностей "Прикладна механіка" і "Галузеве машинобудування".
ORCID: orcid.org/0000-0002-4827-6474
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54899
Appears in Collections:Кафедра "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Pohorilov_Rozrakhunok.PDF1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.