Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54900
Title: Методичні вказівки до практичних занять
Authors: Конохова, Зоя Петрівна
Keywords: методичні вказівки; економічні процеси; транзакційні витрати; ринок інформації; управлінські рішення
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка інформації" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 051 Економіка / уклад. З. П. Конохова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54900.
Abstract: Практичні заняття є невід’ємною частиною вивчення дисципліни "Економіка інформації", оскільки дають змогу дослідити важливі моменти дисципліни, виконавши самостійний пошук, проаналізувавши певний комплекс проблем, зробивши самостійні висновки. Дисципліна "Економіка інформації" є важливою складовою підготовки економістів, які мають працювати у сучасній інформаційній економіці. Дисципліна викладається у 6 семестрі та базується на знаннях, сформованих вивченням мікро- та макроекономіки, економічної інформатики, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, інформаційних систем і баз даних, інформаційних технологій в управлінні та інших дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за фахом "Економіка". Метою дисципліни є формування компетентностей у галузі особливостей використання інформації у процесі функціонування економічної системи, прийняття управлінських рішень економічними суб’єктами, функціонування ринку інформації. Навчальна дисципліна базується на функціональному підході до інформації та її ролі в економічній системі. Проблеми, що вивчаються в дисципліні "економіка інформації", можна умовно розбити на 4 групи: а) розгляд інформації як структуроутворюючої складової економічної системи (зв'язки, структура, елементи системи та підсистеми, їх організація) і суттєвого фактору її функціонування (невизначеність, ризики, управління); б) дослідження інформації як товару та економічного ресурсу і особливості функціонування ринку інформації; в) використання інформації економічними суб'єктами (проблеми кількості, якості і асиметрії інформації, транзакційних витрат); г) напрями розвитку інформаційної економіки та інформаційного суспільства.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8865-7781
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54900
Appears in Collections:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekonomika_informatsii.pdf715,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.