Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54908
Title: Основи теорії автоматичного регулювання електромеханотронних систем
Authors: Щербак, Яків Васильович
Івакіна, Катерина Яківна
Keywords: навчальний посібник; класифікація автоматичних систем; диференційні рівняння; перетворення Лапласа; динамічні ланки; імпульсні системи; екстрополятори; визначення стійкості; закони регулювання
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Citation: Щербак Я. В. Основи теорії автоматичного регулювання електромеханотронних систем : навч. посібник / Я. В. Щербак, К. Я. Івакіна ; Харків. нац. ун-т міського гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 222 с.
Abstract: У навчальному посібнику висвітлено засади теорії та методи аналізу й синтезу автоматичних електромеханотронних систем. Приведений матеріал містить широке коло питань з теорії лінійних неперервних та імпульсних систем автоматичного регулювання. Розглянуто моделювання динамічних ланок і автоматичних систем з перетворювачами електроенергії. Призначено для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, а також інших електротехнічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів та наукових співробітників і інженерів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54908
ISBN: 978-966-695-489-6
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизовані електромеханічні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Shcherbak_Osnovy.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.