Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54915
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи
Authors: Борисова, Наталя Володимирівна
Кочуєва, Зоя Анатоліївна
Шабанова-Кушнаренко, Любов Володимирівна
Бабкова, Надія Вікторівна
Гулієва, Діна Олександрівна
Мельник, Каріна Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; помилки перекладів; постредагування; передредагування; контрольована мова
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета-Прінт
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Автоматизований переклад" : для студентів спец. 035 "Філологія" спеціалізації 035.10 "Прикладна лінгвістика" / уклад.: Н. В. Борисова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 52 с.
Abstract: Методичні вказівки призначено для студентів денної форми навчання, які вивчають дисципліну "Автоматизований переклад", і можуть бути використані ними при виконанні практичних робіт та самостійної роботи. Відповідним чином оформлений і роздрукований звіт є документом, що підтверджує виконання студентом практичної роботи. Практичні роботи виконуються кожним студентом самостійно. Крім результатів виконання завдань, до звіту також необхідно включити короткі відповіді на питання, якщо вони присутні. Звіт по кожній практичній роботі роздруковується на аркушах формату А4, скріплюється скріпкою або степлером з відповідним титульним листом (оформлення титульного аркуша див. у Додатку 1) і вкладається в окремий файл. Всі звіти збираються у швидкозшивачі або в папці з файлами. Звіт повинен бути оформлений за такими вимогами: – параметри сторінки: лівий берег – 3 см; правий – 1,5 см; верхній і нижній береги по 2 см; – шрифт Times New Roman, 12; – налаштування абзацу: вирівнювання – по ширині; рівень – основний текст; відступ зліва та справа – 0 см; відступ першого рядка – 1,25 см; інтервал перед та після – 0 пт; міжрядковий інтервал – одинарний; на вкладці Положення на сторінці прибрати заборону висячих рядків. Дані методичні вказівки є частиною методичного забезпечення дисципліни "Автоматизований переклад".
ORCID: orcid.org/0000-0002-2200-7794
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54915
Appears in Collections:Кафедра "Інтелектуальні комп'ютерні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Avtomatyzovanyi_pereklad.pdf845,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.