Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54921
Title: Трансмісія транспортного засобу
Authors: Кожушко, Андрій Павлович
Кальченко, Борис Іванович
Keywords: патент; корисна модель; транспортне машинобудування; роздавальна коробка; крутний момент; фрикційні муфти
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 136382 Україна, МПК B60K 17/00 (2019.01). Трансмісія транспортного засобу / Кожушко А. П., Кальченко Б. І. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 02822 ; заявл. 21.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – 2 с. : іл.
Abstract: Трансмісія транспортного засобу містить коробку передач, роздавальну коробку з вхідним валом і валами приводів заднього та переднього мостів, подвоювач з підвищувальними і понижувальними діапазонами, з шестернями постійного зачеплення і двома механізмами перемикання, які виконано у вигляді фрикційних (гідропідтискних) муфт, що з'єднується з відповідними валами і встановленими на них, з можливістю провороту, шестернями, і постійно ввімкнутим приводом одного моста, і підключається приводом іншого моста та елементом його підключення. Механізми перемикання виконані у вигляді однакових фрикційних муфт, одна з яких встановлена на вхідному валу і з'єднує його з ведучою шестірнею понижуючого діапазону подвоювача, інша - на валу приводу переднього моста і з'єднує його з веденою шестірнею підвищувального діапазону подвоювача. На валу приводу заднього моста встановлені проміжні шестерні з можливістю провороту та елемент підключення, який виконано у вигляді шліцьової втулки за допомогою осьового переміщення, що з'єднує вал з проміжною шестірнею.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54921
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Kozhushko_Patent_136382.pdf325,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.