Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54923
Title: Математичне моделювання транспортної роботи машинно-тракторним агрегатом в умовах перерозподілу мас в цистерні
Authors: Кожушко, Андрій Павлович
Keywords: рух по складному рельєфу; поперечні коливання; прямолінійний рух; кутові переміщення; остов
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кожушко А. П. Математичне моделювання транспортної роботи машинно-тракторним агрегатом в умовах перерозподілу мас в цистерні / А. П. Кожушко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 65.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54923
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2019_Kozhushko_Matematychne_modeliuvannia.pdf244,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.