Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54933
Название: Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства
Другие названия: Financial controlling as a component part of a sustainable development management system
Авторы: Назарова, Тетяна Юріївна
Шевченко, Марина Миколаївна
Грабович, Павло Вікторович
Ключевые слова: стратегія; функції фінансового контролінгу; strategy; financial controlling functions
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Назарова Т. Ю. Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства / Т. Ю. Назарова, М. М. Шевченко, П. В. Грабович // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 3-6.
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління стійким розвитком підприємства. Охарактеризовано основні етапи, концепції, принципи та функції формування та розвитку фінансового контролінгу. Обгрунтовано необхідність організації фінансового контролінгу та запропоновано основні етапи його впровадження при формуванні фінансової стратегії підприємства всучасних умовах. Доведено, що відмінність принципів організації фінансів підприємств зумовлює необхідність диференціації об’єктів фінансового контролінгу для суб’єктів господарювання, що діють на умовах комерційного розрахунку, неприбуткової діяльності та кошторисного фінансування. Якщо для комерційного розрахунку – це прибуток и ринкова вартість підприємства, то для неприбуткових підприємств – грошові потоки, що мають бути ефективно сформовані та перерозподілені відповідно до їх цільового призначення; для підприємств, які функціонують на принципах бюджетного або кошторисного фінансування – рівень покриття витрат доходами. Ефективність системи контролінгу визначається ефективністю управління підприємством. Узагальнено етапи формування фінансової стратегії. Доведено, що фінансова стратегія є основою управління підприємством та його виробничо-господарською, фінансовою діяльністю у сучасному динамічному й конкурентному середовищі. Досліджено основні принципи, що на етапі реалізації фінансової стратегії дозволяють коригувати її напрями, а також вирішувати інші завдання, які надають підприємству можливість стійкого розвитку.
The article explores the role of financial controlling as part of the management system for sustainable development of an enterprise. The main stages, concepts, principles and functions of the formation and development of controlling are characterized. The necessity of the organization of financial controlling in the enterprise is grounded, the main stages of the introduction of controlling in the formation of the financial strategy of the enterprise in modern conditions are proposed. It is proved that the difference in the principles of organization of enterprise finance determines the need for differentiation of controlling objects for business entities operating on the basis of commercial calculation, non-profitable activity and estimated financing. If for commercial calculation it is the profit and market value of the enterprise, for non-profitable enterprises it is cash flows that must be efficiently generated and redistributed in accordance with their intended purpose; for enterprises operating on the principles of budget or budget financing, the level of income coverage. The effectiveness of the controlling system is determined by the efficiency of enterprise management. It is proved that the financial strategy is the basis of enterprise management and its production and economic, financial activities in a modern dynamic and competitive environment. The basic principles are investigated at the stages of the implementation of the financial strategy, which allow to correct its directions, which lead enterprises to sustainable development.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5734-876X
orcid.org/0000-0003-2165-9907
orcid.org/0000-0001-6013-9168
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.3
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54933
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Облік і фінанси"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Nazarova_Finansovyi.pdf535,66 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.