Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54936
Title: Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення"
Authors: Черних, Олена Петрівна
Калашніков, Володимир Іванович
Бульба, Сергій Сергійович
Горносталь, Олексій Андрійович
Keywords: методичні вказівки; програмування; паралельні обчислення; матриці; програмні коди
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Петров В. В.
Citation: Методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" 125 "Кібербезпека" / уклад.: О. П. Черних [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 63 с.
Abstract: Викладена методика розрахована на застосування комп'ютерного моделювання, за допомогою якого знайомлять студентів з методологією побудови паралельних алгоритмів, конфігуруванням обчислювального середовища, інтерпретацією і дослідженням результатів роботи паралельної програми на безлічі вихідних даних, виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань. Методичні вказівки підготовлені на кафедрі "Обчислювальна техніка та програмування" і можуть бути використані для підготовки дипломованих фахівців за спеціальностями 123 "Комп’ютерна інженерія" і 125 "Кібербезпека".
ORCID: orcid.org/0000-0001-5820-9999
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54936
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Obchyslennia.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.