Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54944
Title: Вивчаємо українську. Частина 2
Authors: Снігурова, Тетяна Олексіївна
Keywords: методичні вказівки; граматика; іменнико-відмінкова система; види дієслів; складні речення; займенники; прикметники
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Цифра Принт"
Citation: Вивчаємо українську : метод. вказівки для самост. роботи іноземних студентів. Ч. 2 / уклад. Т. О. Снігурова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Цифра Принт, 2021. – 48 с.
Abstract: Друга частина методичних вказівок складається з трьох модулів (3, 4 та 5), які надають базову інформацію про відмінкову систему (родовий, давальний та орудний відмінки), недоконаний та доконаний види дієслів і складне речення. Третій змістовний модуль (20 годин) містить теми "Родовий відмінок іменників, прикметників та особових займенників у основних значеннях", "Знахідний відмінок напрямку". Також дається поняття про вид дієслів. Четвертий змістовний модуль (20 годин) містить теми "Давальний відмінок іменників, прикметників та особових займенників", "Орудний відмінок" в різних значеннях, "Майбутній та минулий часи дієслів ДВ". У п'ятому змістовному модулі (16 годин) містяться теми "Орудний відмінок предикативний" та "Складне речення". Теоретичні правила відпрацьовуються на численних вправах. Подані мовленнєві зразки вводяться в мікротексти та діалоги. Методичні вказівки призначено іноземним студентам початкового етапу вивчення української мови (рівень А1).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54944
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyvchaiemo.pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.