Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54947
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності"
Authors: Черепанова, Вікторія Олександрівна
Подрез, Ольга Іванівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; основні виробничі фонди; бухгалтерський баланс; капітал підприємств; фондоємність; собівартість; економіка
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності" [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання зі спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / уклад.: В. О. Черепанова, О. І. Подрез ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54947.
Abstract: Методичні вказівки до контрольних робіт (РГЗ) з курсу "Міжнародні стандарти фінансової звітності" укладено з метою надання практичної допомоги студентам заочної форми навчання, що готуються до складання заліку або екзамену. Контрольні роботи укладено згідно з робочою програмою з урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу. Перш ніж почати виконувати контрольну роботу, студент повинен обов’язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал на практичних заняттях. Після прослуховування установчих лекцій студент має право бути допущеним до складання заліку або екзамену. Умовою допуску до заліку або екзамену є вчасно подана контрольна робота з дисципліни. Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії дисципліни, встановлювати взаємозв’язок між її головними поняттями. У ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв’язок з іншими науками. Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує той варіант контрольної роботи, що відповідає його порядковому номеру у переліку студентів групи.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0099-0115
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54947
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Mizhnarodni_standarty.pdf623,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.