Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54948
Title: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Міжнародні стандарти фінансової звітності" або "Оцінювання результатів міжнародних бізнес-структур"
Authors: Черепанова, Вікторія Олександрівна
Подрез, Ольга Іванівна
Keywords: методичні вказівки; економіка; бухгалтерський облік; валютні операції; використання активів; капітал; грошові кошти; оцінка витрат
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін "Міжнародні стандарти фінансової звітності" або "Оцінювання результатів міжнародних бізнес-структур" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / уклад.: В. О. Черепанова, О. І. Подрез ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 63 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54948.
Abstract: Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) є інструментом реалізації економічної політики, основна мета використання якого полягає у забезпеченні прозорості та зрозумілості інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання. Метою розробки та запровадження МСФЗ також є створення достовірної бази для визначення доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, розкриття існуючих фінансових ризиків, порівняння результатів діяльності. МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, засновані на принципах, а не на правилах, тобто головним є економічна суть процесу. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, роблять її здатною відобразити реальний фінансовий стан підприємства, установи, організації.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0099-0115
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54948
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Otsiniuvannia.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.