Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54958
Title: Аналітичні залежності потужностей теплових насосів від параметрів середовища та теплоносія
Other Titles: Analytical dependences of heat pump capacities on the parameters of the environment and heat carrier
Authors: Булгаков, Олексій Віталійович
Махотіло, Костянтин Володимирович
Keywords: тепловий насос; heat pump; повітря-вода; air-to-water; поліноміальна апроксимація; polinomial approximation; модель теплової потужності; heat capacity model; модель електричної потужності; electrical power model
Issue Date: 21-May-2021
Publisher: ТОВ "Планета-Прінт"
Citation: Булгаков О. В., Махотіло К. В. Аналітичні залежності потужностей теплових насосів від параметрів середовища та теплоносія / О. В. Булгаков, К. В. Махотіло // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 29-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2021, [18-20 травня 2021 р.] : у 5 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 63 с.
Abstract: Енергоефективні системи опалення на базі теплових насосів (ТН), на відміну від традиційних систем вимагають особливого підходу до підбору основного обладнання. Характеристики теплопродуктивності та енергоефективності ТН є нелінійними та суттєво залежать від різниці ентальпій середовища, яке виступає в якості джерела теплової енергії (повітря, ґрунту та ін.) та температури теплоносія. Для спрощення процесу підбору обладнання необхідно побудувати аналітичні залежності, що пов’язують енергетичні характеристики ТН з параметрами середовища та теплоносія.
ORCID: 0000-0002-3244-420X
0000-0001-7081-071X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54958
ISSN: 2222-2944
Appears in Collections:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2021_Bulhakov_Makhotilo.pdf679,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.