Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55029
Title: Литво. Металургія. 2021
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; ливарне виробництво; металургійне виробництво; методи контролю виробництва; способи литва; сплави; обладнання
Issue Date: 2021
Publisher: АА Тандем
Citation: Литво. Металургія. 2021 : матеріали 17-ї, 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 травня 2021 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; заг. ред. О. І. Пономаренко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2021. – 430 с.
Abstract: У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва. Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівних підприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55029
Appears in Collections:Литво. Металургія. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Lytvo_Metalurhiia.pdf14,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.